Passer au contenu

Krijg een GRATIS GYM TASJE t.w.v. €19.95 bij je bestelling vanaf €79,95

  Politique de confidentialité

  Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houdt Huge kleding zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
  Voor- en Achternaam
  Adresgegevens
  Uw telefoonnummer
  Uw E-mailadres
  Uw IBAN nummer

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Huge kleding uw persoonsgegevens?
  Huge kleding verwerkt uw persoonsgegevens alleen om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

   

  Wanneer en hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
  Ons uitgangspunt is dat wij alleen uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming geeft u schriftelijk wanneer wanneer u een dienst of product van Huge kleding inkoopt.

   

  Bewaartermijn.
  Huge kleding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de periode waarin de dienst en/of het product door Huge kleding wordt geleverd worden de persoonsgegevens bewaard.
  Na levering van het product of de dienst worden de persoonsgegevens van de gebruiker, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen maximaal 3 maanden na levering van de dienst of het product verwijderd.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
  Huge kleding gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Hoe Huge kleding omgaat met cookies vindt u hier.

   

  Met wie delen wij uw gegevens?
  In principe deelt Huge kleding uw gegevens met niemand. Alleen kunnen wij op grond van de wet verplicht worden om gegevens te delen met justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstanties, of uitdrukkelijk op uw eigen verzoek.

  In dat geval krijgt u daarvan een bevestiging van Huge kleding schriftelijk of per email.

   

  Beveiliging.
  Huge kleding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.

  Huge kleding heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Alle privé gegevens staan op een harde schijf van een PC (computer c.q laptop) die alleen door Huge kleding wordt gebruikt.

  Als Huge kleding gebruik maakt  van uw gegevens is de PC (computer c.q. laptop) beveiligd met een firewall en virusscanner. Deze PC is met een vingerafdruk beveiligd. Op de PC (computer c.q laptop) staan alleen uw e-mail adres en telefoonnummer.

  Huge kleding gebruikt ook een smartphone . Hierop staat alleen uw telefoonnummer en uw e-mailadres.  Alleen Huge kleding heeft toegang tot deze smartphone. Deze smartphone is met een vingerafdruk beveiligd.

   

  Welke rechten heeft u?
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huge kleding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie of persoon, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Huge kleding.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

  Dit ter bescherming van uw privacy. Huge kleding reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

  Huge kleding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Directie Huge kleding

  Augustus 2022

  www.hugekleding.com

  * 100% klanttevredenheid

  * Gratis verzending vanaf €50,-

  * Zodra je items verzonden zijn krijg je een tracking via postnl

  * 12.650+ Huge rockers gingen je voor!